Duszpasterze posługujący w parafii pw. św. Józefa w Środzie Wlkp.

Proboszczowie

Wikariusze

Diakoni

 

Ks. Andrzej Marciniak

Od początku do

16.02.2007

Od początku do 30.6.1989

nie ma wikariusza

 

 

Ks. Andrzej Ziółkowski

1.7.1989 – 9.11.1990

 

Ks. Włodzimierz Jackiewicz

10.11.1990 – 24.3.1995

 

Ks. Tomasz Szukalski

25.3.1995 – 30.10.1997

 

Ks. Paweł Szułcik

Dochodzący do pomocy w czasie wakatu wikariusza
1.11.1997 – 30.06.1998

 

Ks. Trojan Marchwiak

1.7.1998 – 30.6.2000

Diakon Karol Juśkiewicz

1.9.1998 – maj 1999

Diakon Marek Michalak

1.9.1999 – maj 2000

Ks. Tomasz Koliński

1.7.2000 – 30.6.2002

Diakon Andrzej Pajzderski

1.9.2000 – maj 2001

Diakon  Marcin Kubiak

1.9.2001 – maj 2002

Ks. Krzysztof Makosz

1.7.2002 – 25.8.2004

Diakon Sławomir Michalak

1.9.2002 – maj 2003

Diakon  Marcin Dziadosz

1.9.2003 – maj 2004

Ks. Jarosław Gabler

1.7.2004 – 25.8.2006

Diakon Marek Marcinkowski

1.9.2004 – maj 2005

Diakon Marcin Janecki

1.9.2005 – maj 2006

Ks. Łukasz Grys

1.7.2006 – 25.8.2007

Diakon Łukasz Kędzierski

1.9.2006 – maj 2007

Ks. Piotr Kufliński

17.02.2007 – 30.7.2010

Ks. Łukasz Tadeusz

1.7.2007 – 24.8.2009

Diakon Michał Pękal

1.9.2007 – maj 2008

Diakon Sebastian Kaźmierczak

1.9.2008 – maj 2009

Ks. Przemysław Konieczny

25.8.2009 – 19.12.2012

 

 

 

 

 

 

Ks. Jacek Stępczak

31.7.2010 – 30.06.2019

Ks. Marcin Cabaj

20.12.2012 – 24.08.2017

 

 

 

Diakon Gabriel Sucharski

1.10.2015 – maj 2016

Ks. Mateusz Gierlich

25.08.2017 24.08.2019

Diakon Oleh Stanislav

1.10.2018 – maj 2019

Ks. Paweł Pospieszny

1.07.2019

Ks. Przemysław Boiński

25.08.2019 – obecnie