Spotkanie Szkolnych Kół Caritas
Dodane przez Administrator dnia Maj 29 2010 01:00:00
„Miłość jest darem – dziel się Nią!” – pod takim hasłem 29 i 30 maja odbył się Zjazd Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W tych dniach do Poznania przyjechało prawie 400 członków Szkolnych Kół Caritas wraz z opiekunami. Zdjęcia z tego spotkania można obejrzeć tutaj.
Treść rozszerzona
W czasie Zjazdu uczestnicy w bardzo ciekawych formach dokonali prezentacji działalności swoich Kół. Nie zabrakło również warsztatów tematycznych, w czasie których uczestnicy dyskutowali na temat Eucharystii w życiu chrześcijańskiego wolontariusza. Uwieńczeniem tych rozważań był stworzony „album o Eucharystii”. Wieczorem odbyło się spotkanie z panem Jerzym Omelczukiem – wybitnym malarzem, który od ponad 30 lat maluje ustami. „Inspiruje mnie wszystko – opowiadał pan Jerzy – nawet rozmowa z drugim człowiekiem. To jest moje życie. Nie potrafiłbym bez tego żyć. Staram się powiedzieć wszystko za pomocą obrazu. Malując obraz dla kogoś, wkładam w to całego siebie…”

W czasie spotkania – na naszych oczach p. Jerzy namalował obraz, który przekazał ks. Tomaszowi. W programie Zjazdu oczywiście nie zabrakło czasu na wspólne śpiewy, gry i rozmowy, które były świetną okazją do komunikowania się i budowania relacji przyjaźni i życzliwości. Kulminacyjnym punktem każdego dnia była Msza św. W pierwszym dniu celebrował ją ks. Dyrektor Waldemar Hanas, a w drugim dniu – w katedrze ks. Biskup Grzegorz Balcerek, który w czasie kazania dziękował za „działania, które są świadectwem wrażliwości na potrzeby bliźnich, gotowości niesienia pomocy, otwartości i dobroci”. Nasz Zjazd zakończyliśmy Festynem Rodzinnym na Ostrowie Tumskim, gdzie nie zabrakło wielu atrakcji, koncertów i dobrej zabawy.